Prvá úprava rozpočtu

Júl 2007 / Prečítané 2105 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí 22. júna schválilo v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách prvú úpravu rozpočtu Mesta Pezinka na rok 2007.
V príjmovej časti bola celková suma upravená na 422 856 tis. Sk, čo je o 48 746 tis. Sk menej ako bol pôvodný rozpočet. K zníženiu došlo najmä z dôvodov prerušenia prác na projekte Rozálka, kde sa rátalo s príjmami z predaja pozemkov.
Vo výdavkovej časti bola schválená suma 394 014 tis. Sk, čo je o 77 588 tis. Sk menej ako bol pôvodný rozpočet.
(mo)

Ohodnoťte článok: