Nové VZN o bytoch

Júl 2007 / Prečítané 2181 krát
  Mesto Pezinok má nové záväzné nariadenie (VZN č. 10/ 2007) o prideľovaní mestských nájomných bytov, ktoré nahradilo predchádzajúce právne normy týkajúce sa tejto problematiky.
Nové VZN určuje podmienky nájmu, kritériá prideľovania, náležitosti žiadosti a orgán, ktorý rozhoduje o prideľovaní bytov. Podľa schváleného VZN kompetentným orgánom pri rozhodovaní o pridelení mestského bytu je mestská rada, ktorá rozhoduje na základe návrhu primátora.
(mo)

Ohodnoťte článok: