Školenie koordinátorov primárnej prevencie

Jún 2007 / Prečítané 3227 krát
   Dňa 29. mája sa uskutočnilo v priestoroch Pedagogickopsycho-logickej poradne s centrom výchovnej a psychologickej prevencie odborné školenie koordinátorov primárnej prevencie školských zariadení v okrese Pezinok. Lektorom a spoluorganizátorom bol nový koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície Miroslav Schlesinger.
   Hlavnou témou školenia bola prevencia kriminality a drogových závislostí. Avšak cieľom celého podujatia bolo nielen oboznámenie pedagógov s novými trendmi v prevencii, ale aj predstavenie nového projektu a systému spolupráce v meste. Na školení sa ako pozorovatelia zúčastnili dvaja členovia sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality z kancelárie ministra vnútra.
   Všetci zúčastnení vyjadrili plnú spokojnosť s priebehom a odbornosťou celého podujatia, pričom prejavili záujem o užšiu spoluprácu s organizátormi školenia. Na záver vyjadrili uznanie aj prizvaní hostia z Rady vlády SR. Ocenili nielen priebeh samotného školenia, ale aj nový projekt koordinátora prevencie kriminality, ktorý navrhli do súťaže o najlepší projekt na Slovensku. 
(vr)

Ohodnoťte článok: