Vyhodnotenie literárnej súťaže

Jún 2007 / Prečítané 3512 krát
   Už pätnásť rokov sa organizuje v našom meste Literárna súťaž žiakov a študentov o Cenu primátora Pezinka. V tomto roku bolo do nej prihlásených 42 prác, najmenej z posledných ročníkov. Odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Magdaléna Steinerová a členkami Božena Jánošová a PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc., udelila šesť cien v dvoch žiackych kategóriach a dve zvláštne ocenenia v dvoch študentských kategóriach.
   Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 30. mája v Obradnej sieni MsÚ.

Ocenené boli tieto práce:

Žiacke práce – próza:
1. Štetec – Romanka Štefíková, ZŠ Na bielenisku,
2. Elixír – Barbora Boháčová, ZŠ Kupeckého,
3. Vilaris – Patrícia Horváthová, ZŠ Kupeckého, Udica – Adam Chmela, ZŠ Na bielenisku;

Žiacke práce – poézia:
1. Bez názvu (???) – Michaela Žureková, ZŠ Holubyho,
2. Prosba – Marek Csicso, ZŠ Fándlyho,
3. Verše – Michaela Lennerová, ZŠ Fándlyho;        Ocenení súťažiaci v jubilejnom 15. ročníku.

Študentské práce – próza:
zvláštne ocenenie – Obloha-úzkosť, Zuzana Fordinálová, Gymnázium Pezinok;

Študentské práce – poézia:
zvláštne ocenenie – Slnečnica – Haiku básne, Kristína Sodomová, Pedagogická a kultúrna akadémia Modra.


   Víťazné práce uverejníme v augustovom čísle Pezinčana.
(mo)

Ohodnoťte článok: