Zlato pre Ad Una Corda

Jún 2007 / Prečítané 2163 krát
   BRATISLAVA – V dňoch 23. – 27. mája sa uskutočnil v Bratislave 2. medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra (zborová súťaž a koncerty). Súťaž bola vypísaná pre detské, mládežnícke a dospelé mužské, ženské a zmiešané zbory.
   Na festivale sa zúčastnil aj pezinský chrámový zbor Ad Una Corda pod vedením Ing. Mariána Šipoša. Reprezentanti Pezinka si počínali v súťaži mimoriadne úspešne – v kategórii Zmiešané zbory získali zlaté pásmo a v kategórii Súčasná zborová hudba strieborné pásmo.
(mo)
 

Ohodnoťte článok: