Pre záujemcov o štúdium v Anglicku

Jún 2007 / Prečítané 3153 krát
   Ty kto čítaš tieto riadky, dovoľ, aby som sa ti prihovorila osobne. Možno si to práve ty, kto si sa začítal do týchto slov, možno je to tvoj syn, dcéra, manžel, manželka, vnuk, vnučka, kamarát. Pre tých mnohých, šikovných, múdrych, učenia chtivých vysokoškolákov, pre ktorých je štúdium v zahraničí často z finančných dôvodov iba nedosiahnuteľný sen.
   Ponúkam Ti skutočný príbeh človeka, ktorý v zahraničí študoval, niečo dokázal a výsledky jeho umu a práce môžu využiť a zúročiť iní.
   Človek, o ktorom chcem písať sa, narodil a vyrastal vo Vysokých Tatrách. Jeho meno je Miroslav Máliš a pochádzal z Dolného Smokovca, študoval na Gymnáziu v Poprade a neskôr na Vysokej škole technickej v Košiciach, na jej Strojníckej fakulte v Prešove. Od mladosti sa venoval štúdiu anglického jazyka. Ako piatak na vysokej škole sa prihlásil do výberového konania, v ktorom víťaz mohol získať bezplatné štipendium na univerzite v severnom Anglicku. Už asi tušíš, že toto výberové konanie vyhral a po absolvovaní vysokej školy na Slovensku pokračoval v štúdiu vo Veľkej Británii. V roku 1992 získal postgraduálny diplom v marketingu a manažmente na University of Northumbria at Newcastle upon Tyne vo Veľkej Británii. Počas štúdia si získal srdcia mnohých domácich aj zahraničných študentov, s ktorými aj po ukončení štúdia udržiaval čulé styky. S jedným z jeho najbližších, anglickým spolužiakom, dokonca vytvorili spoločný projekt, ktorého cieľom bol marketingový prieskum na stredných školách vo Veľkej Británii.
   Po návrate na Slovensko sa usadil v Pezinku a využíval svoje vedomosti ako konzultant – poradca – tréner – lektor, spolupracoval s naglickou City University a vzdelávacími spoločnosťami na Slovensku.
   V júli 2005 Miroslav Máliš náhle zomrel. A tak na poslednú rozlúčku s ním okrem rodiny a množstva priateľov, prišli i priatelia z Anglicka.
   Projekt, na ktorom pracoval, vytvoril v Anglicku šestnásť pracovných miest, predovšetkým pre jeho priateľov a známych. Oni sa dohodli, že časť zisku budú odkladať a peniaze budú určené na ročné štúdium pre uchádzača z Vysokých Tatier alebo z Pezinka. Vybraný uchádzač o štúdium marketingu v Newcastle bude mať uhradenú cestu, ubytovanie, vreckové a náklady na školu. Prípadnú potrebnú prax a pomoc pri vypracovaní projektu zabezpečí priamo firma v Newcastle, v ktorej Miroslav Máliš pracoval.
   Informácie o kurze nájdeš na stránke http://northumbria.ac.uk/brochure/studfess/scholar/malis/ spolu s formulárom prihlášky. Po vyplnení formuláru a doplnení skenovanými dokumentmi je potrebné ho zaslať elektronicky alebo faxom do Veľkej Británie. V prípade, že budeš vybraný priamo Ťa kontaktuje Univerzita of North Umbria v Newcastle . V prípade nejasností svoje otázky môžeš adresovať tiež na adresu na Slovensko: goodwillsir@yahoo.com.
Zlatica Herdová
 

Ohodnoťte článok: