Nekompetentná účasť v diskusii

Jún 2007 / Prečítané 2173 krát
  V máji prebiehalo na webovej stránke pknet fórum s názvom Výstavba mestských bytov nad materskou školou Za hradbami 1, Pezinok. Do tohto verejného fóra sa zapojili viacerí ľudia nekompetentne.
   Som riaditeľka tejto MŠ a nesúhlasím s niektorými stanoviskami, ktoré boli napísané na tejto stránke.
   Žijeme v meste, ktoré poskytuje našim deťom množstvo príležitostí na zábavu, výchovu a sebarealizáciu. Jednou z inštitúcií na výchovu a vzdelávanie sú aj materské školy. Našim zriaďovateľom je Mesto Pezinok pod vedením Mgr. Olivera Solgu, ktoré bolo taktiež očierňované na tomto fóre. Materské školy v Pezinku sú na vysokej úrovni, čo dokazuje aj Štátna školská inšpekcia. Riaditeľky MŠ sa zúčastňujú na rôznych školeniach, kde si vymieňame informácie o aktivitách a činnostiach iných MŠ na Slovensku. Zistili sme, že náš zriaďovateľ Mesto Pezinok nám poskytuje maximálne množstvo financií a prejavuje záujem o našu prácu.
   Ďakujem zriaďovateľovi – Mestu Pezinku – ktorý aj napriek osočovaniu zabezpečil plynulý chod MŠ Za hradbami 1, pri projekte – výstavba učiteľských bytov nad MŠ.
Mária Nogová, riaditeľka MŠ
 

Ohodnoťte článok: