Nové byty

Jún 2007 / Prečítané 2608 krát
   Začiatkom júna sa začala výstavba bytov v areáli Materskej školy Za hradbami. Nadstavbou jestvujúcich štyroch pavilónov sa získa desať bytov. Projekt, ktorého investorom je Mesto Pezinok, rieši výstavbu dvoch 3-izbových a osem 2-izbových bytov, ktorá má byť ukončená do  1. septembra 2007. Celkové náklady predstavujú 17 mil. Sk, z toho 11,6 mil. je výhodný úver zo
ŠFRB (na 30 rokov s 1 percentným úročením), ostatok sú vlastné prostriedky z rozpočtu Mesta. Byty budú pridelené pracovníkom škôl a Mesta.
   Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu bolo nevyhnutné deti z MŠ Za hradbami dočasne umiestniť v iných predškolských zariadeniach v našom meste. S obnovením prevádzky na tejto škole sa ráta v decembri tohto roka. 


(mo)
 

Ohodnoťte článok: