Spomíname

Máj 2007 / Prečítané 1967 krát
Dňa 14. mája 2007 uplynuli 2 roky, čo sme sa navždy
 rozlúčili s našim drahým
 IvanomPESSELOM.
S láskou a smútkom zažíname sviečku spomienok.
Manželka, syn a dcéra s rodinami, matka a súrodenci.
 
  Dňa 2. apríla 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Bernard SUCHOŇ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí na neho nezabudli, ďakuje manželka Emma s rodinou.
Dňa 8. 5. 2007 sme si pripomenuli nedožitých 65 rokov nášho manžela, otca, dedka
Vendelína MURÁRIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.
 
  Dňa 11. 5. 2007 sme si pripomenuli nedožitých 28 rokov
nášho syna, otca, brata, krstného syna
Igora MLYNKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú rodičia a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 19. 5. 2007 sme mali stretnutie po 25 rokoch 8. B triedy zo ZŠ na Fándlyho ulici v Pezinku, pod vedením triednej učiteľky pani Makošovej. Pri tejto príležitosti sme spomínali na našu spolužiačku
Alenku KOŠŤÁLOVÚ,
ktorá tragicky zahynula pred 19 rokmi vo veku 20 rokov. Spomínajú spolužiaci z 8. B.
 
  Osud nikdy nevráti čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 30. 5. 2007 uplynie rok, čo dotĺklo srdce
Jána HLAVANDU.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a synovia s rodinami, nevesta so synmi, všetci príbuzní a priatelia. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 20. 5. 2007 sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia drahej mamy a babky
Jozefíny KAŠŠOVEJ.
Venujte jej, prosím, tichú spomienku. Dcéra Janka a vnúčatá.
 
  Dňa 24. 5. 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý ujo
Štefan PORUBSKÝ.
S úctou a vďakou spomína rodina Mareková. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 30. 5. 2007 si pripomenieme nedožitých 56 rokov
nášho manžela a otca
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 3. 6. 2007 uplynie 7 rokov, čo nás opustil
náš drahý syn, manžel, otec, brat
Ján ROMAN.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku.

Ohodnoťte článok: