Zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Milan Oravec / Máj 2007 / Prečítané 2224 krát
  Dňa 25. apríla sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
  Okrem iného schválilo záverečný učet BSK za rok 2006 s čistým prebytkom hospodárenia 157 861 tisíc Sk, z ktorého prerozdelili 150 mil. do rezervného fondu a 861 tis. Sk do sociálneho fondu.
   Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2007 v celkovej výške 2 935 855 tis. Sk.
   Zastupiteľstvo BSK schválilo dotácie vo výške 770 tis. Sk, z čoho 55 tis. Sk je určených na projekt Cyklomaratón Pezinok 2007. Schválili tiež zvýšenie prostriedkov pre kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK. Malokarpatská knižnica dostane 300 tis. na nákup literatúry a Malokarpatské múzeum 500 tis. Sk na ochranu zbierkových predmetov.
  Zastupiteľstvo BSK nesúhlasilo so zrušením Nemocnice Modra, n.o.
(mo)
 

Ohodnoťte článok: