Aký bol Deň otvorených dverí na MsÚ?

Ing. Eva Lupová / Máj 2007 / Prečítané 2204 krát
   Kým predchádzajúce ročníky Dňa otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku boli orientované hlavne na kolektívnych návštevníkov z radov školskej mládeže, tohto roku 16. mája sa organizátori orientovali hlavne na jednotlivcov. Dominovali medzi nimi starší ľudia, ktorí sa zaujímali o výstavku a čítanie zo starých kroník mesta (boli medzi nimi napr. kronikárske listy zo 17. storočia, či pamätné knihy mesta z roku 1933, keď bol mestským kronikárom Peter Pivka) zapožičaných zo Štátneho archívu, ďalší prišli, aby sa dozvedeli napr. o štúdiu na pripravovanej Akadémii tretieho veku, mnohí návštevníci sa zapojili do prieskumu verejnej mienky zameraného na zisťovanie názorov na podmienky seniorov v Pezinku. Premiéru malo v tento deň stretnutie primátora Pezinka s bývalými zamestnancami samosprávy (vtedy ešte mestského národného výboru), na ktoré prijala pozvanie temer dvadsiatka pamätníkov. Deň vyvrcholil zasadnutím komisie expertov k pripravovanej stratégii mesta, oficiálne nazývaného Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Pezinka.
(EL)

Ohodnoťte článok: