Investície BVS v Pezinku

Máj 2007 / Prečítané 2252 krát
  O veľmi dobrej spolupráci mesta Pezinka a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) svedčí aj informácia o investičných akciách, ktoré táto spoločnosť realizovala v minulom období v našom meste. Za ostatné dva roky bolo do rozvodov pitnej vody, do opráv a rekonštrukcií kanalizácie a výmeny stúpačiek a poklopov investovaných vyše 21 miliónov korún. Okrem toho sa neodkladne vykonávajú opravy porúch a to aj vo sviatky a nedele. BVS vyšla v ústrety Mestu aj pri zásobovaní obyvateľov Glejovky cisternou s pitnou vodou. Výhody spolupráce a účasť Mesta ako jedného z akcionárov tejto spoločnosti bude hodnotená aj na pripravovanom valnom zhromaždení, ktoré bude 7. júna v Bratislave.
 

Ohodnoťte článok: