Polstoročie organizovaného záhradkárstva

Apríl 2007 / Prečítané 1587 krát
  V tomto roku si Slovenský zväz záhradkárov pripomína 50. výročie organizovaného záhradkárstva na Slovensku, aj keď základy spolčovania ovocinárov a záhradkárov zaznamenávame oveľa skôr. Už v 19. storočí pôsobil na území Slovenska Čerešnícky spolok, neskôr v Liptove vznikol Pomologický spolok, ďalšie vznikli aj v iných slovenských regiónoch. V roku 1920 bola založená Slovenská ovocinárska spoločnosť, ktorá pôsobila až do roku 1957, keď z nej vznikol Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov. Tieto spolky vznikali s cieľom pomôcť majiteľom záhrad, dopestovať kvalitné ovocie a zeleninu. Platí to i dnes. Pohyb, radosť, čerstvý vzduch a vlastnými rukami dopestované ovocie a zelenina je to, čo záhradkársku obec stále drží pri živote.
   I v našom meste v roku 1960 vznikla základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorá pôsobí dodnes pod označením ZO SZZ 6 – 10 Pezinok. Združovala desať záhradkárskych osád, mala okolo 400 členov a užívala necelých osem hektárov pôdy. Jej dlhodobým predsedom bol Milan Nosál, ktorý bol vo funkcii viac ako tridsať rokov, za čo mu patrí naše poďakovanie.
V minulosti boli pezinskí záhradkári aktívni, organizovali výstavy ovocia, ochutnávky vín, prednášky, školenia a iné. Od roku 1989 činnosť stagnuje, nastal úbytok užívanej pôdy a sú legislatívne prekážky i nezáujem príslušných orgánov riešiť problémy záhradkárov.
   No i keď v omnoho menšom rozsahu, ako to bolo v minulosti, záhradkárčenie v našom meste nezaniklo. Nájdu sa ešte stále obetaví ľudia, ktorí chcú túto prospešnú činnosť rozvíjať, organizačne podchytiť a tak prispieť ku kultivovanému obrazu krajiny, samozásobeniu kvalitnými záhradkárskymi a ovocinárskymi produktmi a predĺženiu aktívneho veku hlavne starších ľudí. Preto všetci, ktorí sa venujú tejto činnosti, sa uchádzajú o priazeň a podporu aj v ďalších rokoch organizovanej záhradkárskej činnosti.
(gg)
 

Ohodnoťte článok: