Výročné rokovanie regiónu

Ľubor Škoda / Apríl 2007 / Prečítané 1451 krát
   V nových priestoroch strediska odbornej praxe Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Otvorila a viedla ho Dr. Anna Píchová. Zúčastnilo sa na ňom 21 primátorov a starostov tejto oblasti. Predseda združenia Ing. Alexander Achberger privítal poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Jána Čecha, 1. podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ing. Richarda Frimmela, poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), riaditeľa odboru BSK Ing. Romana Csabaya, vedúcu odboru BSK Mgr. Renátu Staněkovú a ďalších hostí.
   Po zhodnotení uplynulého funkčného obdobia, po správe o hospodárení, sa konali voľby predsedu a orgánov združenia. Účastníci valného zhromaždenia na ďalšie štvorročné obdobie za predsedu zvolili primátora Svätého Jura A. Achbergera, podpredsedom sa stal starosta Viničného Štefan Lenghart, tajomníčkou Janka Vančová, pracovníčka MOS Modra. Do Dozornej rady zvolili starostu Častej Stanislava Jablonovského, starostu Dolian Ladislava Schmidta a starostu Čataja Jozefa Čiča. Staronový predseda potom informoval o plánoch a hlavných cieľoch združenia na ďalšie obdobie.
   V diskusii R. Frimmel vyzdvihol náš región, ktorý získava vynikajúce meno doma i v zahraničí, informoval o blížiacom sa aprílovom sneme ZMOS. V nasledujúcich čiastkových voľbách účastníci za člena Rady ZMOS zvolili A. Achbergera. J. Čech hovoril o potrebe prehĺbiť jeho spoluprácu, ako poslanca NR SR, s predstaviteľmi miest a obcí regiónu, ktorá môže pomôcť pri tvorbe nových zákonov. R. Csabay hovoril o potrebe ešte viac prehĺbiť úzku spoluprácu a konkrétnu súčinnosť medzi združením a BSK. Poslankyňa BSK Jana Pešková informovala o ostatných zasadnutiach zastupiteľstva. 
Ľubor Škoda
 

Ohodnoťte článok: