Oznam

Mgr. Milan Janoga / Apríl 2007 / Prečítané 1549 krát
  Riaditeľstvo Základnej školy, Fándlyho ul. č. 11 v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2007/2008 otvára v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktorá má na škole tradíciu a trvá nepretržite 20 rokov.
   Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť písomne na riaditeľstvo ZŠ do 25. mája 2007. Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku na osemročné Gymnázium v Pezinku alebo v Modre.
   V triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sa vyučuje anglický jazyk, ako nepovinný predmet nemecký jazyk a od 8. ročníka informatika.
   Prijímacie skúšky sa uskutočnia 12. júna 2007 o 8.00 hod. na ZŠ Fándlyho ul. Žiaci sa podrobia písomnej skúške z matematiky v rozsahu učiva 1. stupňa ZŠ.
   Bližšie informácie na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul., kde si môžete vyzdvihnúť aj prihlášky, ktoré si možno stiahnuť tiež z webovej stránky školy.
Mgr. Milan Janoga, riaditeľ školy
 

Ohodnoťte článok: