Krásne dojmy z partnerského mesta

Ján Veselý / Apríl 2007 / Prečítané 1537 krát
  Družobné kontakty medzi Mladou Boleslavou a Pezinkom trvajú od roku 1949. Podieľali sa na nich nielen predstavitelia ale aj občania oboch miest. V posledných rokoch sú kontakty veľmi intenzívne, obaja partneri striedavo po roku organizujú dni svojich miest – v Mladej Boleslavi sa predstavuje Pezinok a v Pezinku Mladá Boleslav.
   Tento rok, Pezinčania organizovali Dni Pezinka v Mladej Boleslavi. Gestor kultúrneho programu – Kultúrne centrum, tentoraz na živé vystúpenie vybral aj Folklórne divadlo Radosť.
   Do Mladej Boleslavi sme odchádzali autobusom skoro ráno. Cestovalo sa nám príjemne, prialo nám aj počasie. Po príchode do partnerského mesta sa nám dostalo srdečného prijatia, potom nás zaviedli do kultúrneho domu, kde bolo vystúpenie. Naše predstavenie Vínko, vínko, tvrdý chlebík bolo naplánované na druhú popoludní, mali sme teda plné ruky práce, aby sme prípravy zvládli. Museli sme postaviť scénu a precvičiť niekoľko pasáží.
Po predstavení v Mladej Boleslavi.  

Po predstavení v Mladej Boleslavi.Na predstavení sme boli milo prekvapení, že sála sa zaplnila do posledného miestečka. Potešilo nás, že publikum nás prijalo veľmi srdečne, spievali s nami naše pesničky a potleskom si vyžiadali ešte aj prídavok. Po vystúpení sme mali družobné stretnutie s miestnymi občanmi, hostitelia nám pripravili bohaté občerstvenie. Jedli sme jedlá českej kuchyne a popíjali naše pezinské vínečko. Radosť zo stretnutia bola obojstranná a úprimná, rozprávali sme sa a spievali, nálada bola dobrá a veselá. Na úvod sa nám prihovorili riaditelia mestských kultúrnych inštitúcií – z Mladej Boleslavi Vratislav Houštecký a z Pezinka Ingrid Noskovičová. Slávnostný prípitok predniesol člen Folklórneho divadla Radosť Miroslav Pisárik.
   Po občerstvení dobrá nálada pokračovala, prispeli ku nej aj naši muzikanti – Mirko Pisárik na klarinete a Janko Veselý na harmonike. Rozchádzali sme sa až v neskorých hodinách, plní krásnych dojmov.
   Na druhý deň sme si pozreli Mladú Boleslav. Je to krásne mesto, s bohatou historickou minulosťou a krásnymi dobovými budovami. Po prehliadke mesta bola rozlúčka, úprimné stisky rúk, poďakovanie za krásne chvíle strávené spolu.
   Po ceste domov sme sa zastavili v stovežatej matičke Prahe, kde sme si v sprievode pani riaditeľky Noskovičovej pozreli centrum mesta – Václavské a Staromestské námestie, Orloj, Karlov most a mnohé iné. Domov sme prišli šťastní a plní prekrásnych zážitkov. Vďaka patrí všetkým, ktorí nám takéto krásne podujatie umožnili, najmä Mestu Pezinku.
Ján Veselý

Ohodnoťte článok: