Zaslúžili sa o Grinavskú záhradu

Apríl 2007 / Prečítané 1441 krát
   Obetavosť a chuť urobiť niečo pre naše ratolesti v škôlke v Grinave mali aj tri mamičky, ktoré sa na poslednú chvíľu z internetu dozvedeli o projekte NADÁCIA EKOPOLIS a rozhodli sa konať. Boli to Ľubica Pérová, Viera Parasková a Anna Mlyneková. Po všetkých úskaliach získali 150 tisíc Sk na Grinavskú záhradu. Samozrejme aj Mestský úrad Pezinok sa zapojil a prispel k úprave pozemku a oplotenia. Aj my, Jednota dôchodcov a Klub dôchodcov, sme získali priestor na individuálne oddychovanie a spoločenské akcie. Chceme sa im poďakovať za to všetko, čo urobili pre materskú školu a pre tínedžerov, ktorým sa umožní realizovať v tomto areáli. Malo by každému záležať na tom, aby sme tento objekt ustrážili a ochránili pred vandalmi. Troška smutné bolo, že na prácach spojených s vykopávaním a tvorením základov sa zúčastnil len malý počet rodičov a žiadna mládež. Na montáži zariadenia sa zúčastnilo aj niekoľko žiakov základnej školy, ktorým treba tiež poďakovať. Za hodiny, ktoré obetovali zo svojho voľného času a nie malé náklady pri ich realizovaní patrí veľká vďaka najmä uvedeným trom mamičkám

ZO JDS Grinava

Ohodnoťte článok: