Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici

Apríl 2007 / Prečítané 2600 krát
  Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici má v súčasnosti 220 členov. Ročná návštevnosť je 3000 – 3500 osôb.
   Klubová činnosť pozostáva z podujatí organizovaných priamo v klube, ale aj mimo neho. Najčastejšie sú to stretnutia v klube, kde si členovia môžu posedieť, zahrať spoločenské hry, prečítať noviny a časopisy. Chystané akcie zverejňujú na nástenke. Medzi navštevované podujatia patria zdravotné prednášky, seniori sa najviac zaujímajú o témy ako napríklad – choroby srdca, cukrovka, vysoký krvný tlak, reumatické choroby, nedoslýchavosť. Na túto tému mali vysokoodbornú prednášku s predvádzaním naslúchacích aparátov, ktorú zabezpečil MUDr. I. Klačanský. MUDr. A. Sandtnerová ich zas informuje o rôznych zdravotných problémoch v pokročilejšom veku. Vďaka tomu, že majú v klube zdravotné sestry, môžu si zabezpečiť meranie tlaku krvi.Prvé vystúpenie spevokolu Jasienka (marec 2003).


Prvé vystúpenie spevokolu Jasienka (marec 2003).

   Raz do mesiaca sa chodia kúpať do Veľkého Medera. Počet účastníkov je obmedzený, zoberú len toľkých, čo sa zmestia do autobusu. Pripravili aj iné zájazdy, dokonca aj do zahraničia, boli v susednom Česku, Maďarsku i Rakúsku. Na Slovensku boli v Štúrove, Komárne, Banskej Štiavnici, Brhlovciach, na Jankovom Vŕšku, v Uhrovci, Brezovej pod Bradlom, Topoľčiankach, Bojniciach, v Gabčíkove. Zavítali aj do hlavného mesta, kde si pozreli bratislavský hrad a hrad Devín. V Trnave absolvovali prehliadku mesta so sprievodcom. Zo zájazdov si prinášajú pekné spomienky, ktoré im oživujú fotografie, starostlivo uložené v klubovej kronike.


Vedúca klubu Katarína Esterlová (vpravo) s revízorkou Annou Kovačovskou.


   Cez víkendy chodia na turistické vychádzky do okolia Pezinka a Modry. Vo svojich radoch majú mestských turistických sprievodcov, sú nimi M. Konečná a E. Wengová.
   Členovia obľubujú klubové posedenia pri jedličke a v rámci fašiangov a Mesiaca úcty k starším. Osobitnú pozornosť venujú životným jubileám svojich členov. Zúčastňujú sa na poslednej rozlúčke so zomrelými členmi.
Fašiangové posedenie  v klube.   Dvakrát ročne organizujú brigádu v klube, pričom sa zameriavajú na skrášlenie prostredia.


Fašiangové posedenie v klube.

Z ďalších aktivít spomenieme – účasť 17 členov na 24-hodinovej plaveckej štafete, na podujatiach organizovaných Mestom, Kultúrnym centrom a knižnicou. Členovia sa zúčastňujú na rekreáciách.
   Pri klube vznikol spevácky krúžok pod názvom Jasienka. Založila ho Mgr. M. Krejčová, ktorá bola štyri roky jeho vedúcou. Spevokol sa zúčastňoval na rôznych mestských akciách. Dvakrát bol účastníkom speváckej súťaže, ktorú organizovala krajská Jednota dôchodcov. Raz boli prví, v ďalšom ročníku tretí. Vlani vznikol mužský spevokol Šafráni, ktorý Na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi.založila Mgr. M. Turňová. Časom tento spevokol prešiel pod Jednotu dôchodcov Slovenska. V roku 2007 sa oba spevokoly spojili a diriguje ich Mgr. Turňová. Prijali názov Jasienka a opäť pôsobia v Klube dôchodcov na Sládkovičovej ulici. Treba pripomenúť, že 90 percent členov klubu sú zároveň aj členmi JDS.

Na termálnom kúpalisku vo Veľkom Mederi.

Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici vyvíja celoročne bohatú činnosť, ktorú môže realizovať aj vďaka Mestu Pezinku, ktoré je k seniorom ústretové.
Katarína Esterlová, vedúca klubu


Opekačka v Kučišdorfskej doline.Samospráva klubu:
J. Bačíková – vedúca samosprávy
E. Skovajsová – členka
M. Boleková – členka
H. Sandtnerová – zapisovateľka
B. Kunertová – revízna komisia
A. Kovačovská – revízna komisia
Samospráva sa stretáva každý prvý utorok v mesiaci. Tel. číslo: 640 3382.
 

Opekačka v Kučišdorfskej doline.

Ohodnoťte článok: