Blahoželáme

Apríl 2007 / Prečítané 1731 krát
 
Dňa 12. 4. 2007 sa dožila moja drahá mamička
Anna SCHÖNOVÁ
svojho životného jubilea 75 rokov. K jubileu jej srdečne blahoželám a prajem pokojnú starobu a veľa zdravia, ktoré tak potrebuje. To všetko zo srdca praje syn Marián. K blahoželaniu sa pripája pani Maruška Březíková s celou rodinou.