Poďakovanie

Apríl 2007 / Prečítané 1739 krát
 
  Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí prišli dňa 8. 3. 2007 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého syna, otca a brata
Igora MLYNKA.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Rodičia a ostatná smútiaca rodina.
Už neuvidí slnko krásny deň, na pezinskom cintoríne snívaš svoj večný sen...
Dňa 2. 4. 2007 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, dedkom
Jozefom SCHÖNOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste a prejavili účasť na našom zármutku. Vďaka za kvetinové dary a pani farárke za krásnu rozlúčku. Srdečne ďakujeme. Manželka Anna, syn Marián a rodina Marušky Březíkovej..
 
  Z úprimného srdca ďakujeme priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 13. 3. 2007 rozlúčiť s našim drahým
Miroslavom KOLLÁROM,
ktorého dobré srdiečko náhle dotĺklo.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ. Milka s rodinou.

Ohodnoťte článok: