Činnosť Miestneho spolku SČK Pezinok II

Matej Belan / Apríl 2007 / Prečítané 1690 krát
   V Pezinku sa z iniciatívy mladých ľudí a Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) Bratislava-okolie podarilo oživiť činnosť Miestneho spolku SČK. Vo februári tohto roku vznikol nový Miestny spolok SČK Pezinok II.
Činnosť spolku v prvom roku činnosti sa zameriava na tieto akcie:
   13. 4. sa členovia zapojili do finančnej zbierky Deň narcisov na podporu Ligy proti rakovine;
  27. 4. sa uskutočnia prednášky o prvej pomoci na stredných školách v rámci prvého svetového Týždňa bezpečnosti cestnej premávky – BESEP. Hlavným cieľom BESEP je zvýšiť vedomie o dopadoch dopravných úrazov, najmä medzi mladými ľuďmi, upozorniť na celosvetový problém dopravnej nehodovosti a podporiť preventívne aktivity, ktoré účinne pomôžu predchádzať nehodám v cestnej premávke a v doprave vôbec. Tréning prvej pomoci bude viesť kvalifikovaný lektor, študenti sa dozvedia o základoch poskytovania prvej pomoci a sami si budú môcť získané vedomosti vyskúšať na modelových situáciach.
   29. 5. v spolupráci s Národnou transfúznou službou zorganizujeme odber krvi v Dome kultúry – vítaní sú pravidelní darcovia krvi ale aj prvodarcovia. Presný čas odberu spresníme.
   Od mája do októbra bude v supermarkete Tesco prebiehať akcia Tesco charita. Táto finančná zbierka je určená na pomoc starším ľuďom. Akcia bude trvať vždy štyri dni v týždni, jej organizátormi sú SČK a Spoločnosť Tesco. Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa na tejto zbierke ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili v MS SČK Pezinok II.
Taktiež privítame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do našej činnosti. Členstvo v SČK je dobrovoľné, členom sa môže stať každý, kto súhlasí s princípmi ČK a dosiahol vek 15 rokov. Členské na rok je 30 Sk. Princípy, ktorými sa riadime: humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť.
   Kontakty – e-mail: msck@zoznam.sk , tel. 0904 976 283 Matej Belan, predseda MS SČK, všeobecné informácie o SČK: www.redcross.sk  .
Matej Belan

Ohodnoťte článok: