Študenti realizujú projekt Otvorený región

Apríl 2007 / Prečítané 1500 krát
  Stredné odborné učilište, Komenského ul. v Pezinku a Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre koncom roku 2004 požiadali o poskytnutie nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu na projekt Otvorený región.
   Účelom schváleného projektu, ako nás informovala riaditeľka SOU Mgr. Elena Jurčíková, je zlepšenie odbornej pripravenosti študentov pri uplatnení na trhu práce. Projekt sa zameriava na rozširovanie kvalifikácií v oblasti ovládania práce s výpočtovou technikou a jej využívanie vo vyučovacom procese, poskytovanie širšieho rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva poskytovaného učiteľmi stredných škôl tak, aby profesijné smerovanie žiakov bolo prepojené s potrebami trhu práce a orientované na oblasť malého a stredného podnikania. Špecifikum prípravy žiakov SOU a SVOŠ je v ich smerovaní do praxe, ako odborne a prakticky pripravených zamestnancov na trh práce v Slovenskej republike a tiež v Európskej únii. Do projektu v období dvoch školských rokov bude zapojených 630 žiakov a 55 pedagogických pracovníkov.
   SOU, Komenského ul., Pezinok a SVOŠ Modra usporiadali 26. apríla Deň otvoreného regiónu. V rámci podujatia sa uskutočnili prezentačné akcie na oboch školách, kde študenti pozvaných hostí informovali o svojich školách, mestách, regióne, o remeslách, turistickom ruchu a vidieckom turizme. Na prezentáciach sa podávali originálne špeciality – fazuľová polievka, kačacina, lokše, obľúbené pečivá, ktoré pripravili v školskej jedálni v Pezinku, v Modre zas degustovali vína.
(mo)

Ohodnoťte článok: