Realizovali sme prvé investičné akcie

Apríl 2007 / Prečítané 1503 krát
   Skoré jarné počasie umožnilo realizovať prvé investičné akcie Mesta Pezinka už vo februári a marci. A tak popri oprave a údržbe komunikácií, jarnom čistení mesta a dopravnom značení prvou väčšou stavbou boli parkoviská s kapacitou 35 miest a dve kontajnerové stanovištia na Bystrickej ulici. Ich výstavba aspoň čiastočne vyriešila krízovú situáciu s parkovaním v tejto časti mesta a stretla sa aj s pozitívnym ohlasom obyvateľov sídliska Juh. Tu chceme pokračovať v najbližšom čase v revitalizácii pravej strany Bratislavskej ulice (pri bytových domoch) až po kruhový objazd.
(OS)

Ohodnoťte článok: