Deň otvorených dverí na MsÚ

Ing. Eva Lupová / Apríl 2007 / Prečítané 1489 krát
   V stredu 16. mája sa uskutoční Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku. Tento rok organizátori pripravili tento program:

8.00 hod. – v zasadačke č. 12: Ako funguje samospráva – powerpointová prezentácia so sprievodným komentárom (vhodné najmä pre školy);
8.00 – 17.00 hod. (11.30 – 12.30 hod. obedňajšia prestávka) – možnosť individuálnych návštev občanov jednotlivých pracovísk mestského úradu s cieľom zoznámiť sa s ich prácou;
8.00 – 19.00 hod. – vestibul na 1. poschodí: výstava starých kroník mesta Pezinka (zapožičané z Oblastného archívu v Modre);
15.00 hod. – v zasadačke č. 12: stretnutie zamestnancov samosprávy – dôchodcov, spojené so spomínaním;
16.00 hod. – v zasadačke č. 12: verejné čítanie vybraných častí starých kroník mesta;
17.00 hod. – v zasadačke č. 12: prezentácia čiastkových výstupov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (stratégie) mesta Pezinok (určené pre verejnosť).

Sprievodnými podujatiami budú:
prieskum názorov občanov mesta na podmienky života starých ľudí v meste (v rámci kampane Pezinok, mesto priateľské k seniorom)
každý návštevník dostane Spravodaj samosprávy na volebné obdobie 2006 – 2010.

   Kolektívom sa z kapacitných dôvodov odporúča ohlásiť vopred.
Kontakt na usporiadateľov: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk .
(EL)

Ohodnoťte článok: