Výročie oslobodenia

Apríl 2007 / Prečítané 1601 krát
  Druhého apríla sme si pripomenuli 62. výročie oslobodenia Pezinka. Hold obetiam vojny položením vencov a kvetov pri pamätníkoch vzdali zástupcovia mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší občania. Slávnostný príhovor predniesol predseda ZO SZPB Ľudovít Šušol. V kultúrnej časti vystúpil spevokol Jasienka pod vedením M. Turňovej. Báseň predniesol Dušan Vilim.
   Hoci žijeme 62 rokov v mieri, ľudstvo je stále v ohrození. Terorizmus, neofašizmus a iné násilie nabádajú k ostražitosti.
   Dňa 9. mája sa uskutočnia oslavy oslobodenia a ukončenia II. svetovej vojny, veríme, že sa na nich zúčastní aj školská mládež, ktorá by sa mala viac zaujímať o regionálnu históriu a to, ako sa rodila sloboda.
(mm)

Ohodnoťte článok: