Komisie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Apríl 2007 / Prečítané 1657 krát
   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zriadilo 9 komisií MsZ, do ktorých zvolilo týchto členov:
Komisia územného rozvoja a životného prostredia
Predseda: Stanislav Sobota, podpredseda: František Varecha, členovia: Jozef Popluhár, Pavol Skovajsa, Milan Šimovič, Marián Šipoš, Miroslav Král, tajomníčka: Katarína Šilhárová;

Komisia ekonomiky a financií
Predseda: Juraj Čech, podpredseda: Juraj Pátek, členovia: Hynek Kosař, Vojtech Gottschall, Miloš Andel, Andrej Vilím, Stanislav Procházka, Emil Cvičela, Milan Grell, tajomníčka: Alena Gusejnová;

Komisia školstva a mládeže
Predseda: Božena Mizerová, podpredseda: Elena Jurčíková, členovia: Katarína Vladová, Anton Eliáš, Jozef Číž, Jana Virgovičová, Roman Baranovič, Elena Galánková, tajomníčka: Ivanka Chytrá;

Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Predseda: Elena Antalová, podpredseda: Zita Joklová, členovia: Richard Demovič, Alžbeta Lančaričová, Katarína Esterlová, Alžbeta Šipošová, tajomníčka: Alžbeta Strapáková;

Komisia kultúry
Predseda: Kvetoslava Štrbová, podpredseda: Drahomír Šmahovský, členovia: František Féder, Stanislav Pátek, Peter Hyross, Ján Štrba, Elena Matuská, tajomníčka: Marta Jančovičová;

Komisia športu
Predseda: Justín Sedlák, podpredseda: Medard Féder, členovia: Peter Fraňo, Pavol Alexy, Juraj Markovič, Miroslav Horák, Igor Noga, tajomníčka: Marika Odehnalová;

Komisia vinohradníctva a vinárstva
Predseda: René Bílik, podpredseda: Gabriel Guštafík, členovia: Ján Hacaj, Milan Pavelka, Oľga Bejdáková, Peter Matyšák, Ján Satko, Milan Skovajsa, tajomníčka: Soňa Sandtnerová;

Komisia cestovného ruchu a turistiky
Predseda: Peter Wittgrúber, podpredseda: Viera Klimeková, členovia: Daniela Gašparovičová, Eva Lovásiková, Jozef Vlado, Ľudmila Vodnáková, Emanuel Noga, tajomníčka: Eva Lupová;

Komisia verejného poriadku
Predseda: Jozef Chynoranský, podpredseda: Ľubomír Gašparovič, členovia: Rudolf Ondrovič, Roland Koncz, Ivan Klamo, Ladislav Špánik, Miroslav Tullner, tajomníčka: Beata Dadajová.
 

Ohodnoťte článok: