Stanovisko primátora k zrušeniu Základnej školy Holubyho

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2007 / Prečítané 1515 krát
  Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 5. apríla schválilo ako jeden z najdôležitejších bodov svojho rokovania aj návrh vyňatia Základnej školy na Holubyho ulici zo siete škôl. Tento nevyhnutný krok sa pripravoval už niekoľko rokov a bol podložený odbornou analýzou a rokovalo sa o ňom v komisii školstva a mládeže, obecnej školskej rade, mestskej rade a naostatok v mestskom zastupiteľstve.
   K tomuto rozhodnutiu nás viedlo niekoľko vážnych dôvodov, z ktorých spomeniem aspoň ekonomické problémy (nevyhovujúco nízky finančný normatív na žiaka vynásobený počtom žiakov školy) a demografický stav – teda každoročne výrazne klesajúci počet žiakov zapisujúcich sa do prvých ročníkov (málokto asi vie, že v priebehu piatich rokov klesol počet žiakov o vyše 400, čo je napr. dnešný stav žiakov na ZŠ Na bielenisku). Prerozdelenie 212 žiakov ZŠ Holubyho pomôže ostatným školám zvýšiť počet žiakov a získať tak aj viac finančných prostriedkov na riadne fungovanie zostávajúcich škôl.
   Našou úlohou v súčasnosti je postarať sa rovnako o žiakov ako aj pomôcť učiteľom s ich pracovným zaradením a zaslúženým ohodnotením ich neľahkej práce. Osobne ma krok vedúci k faktickému zrušeniu ZŠ Holubyho mrzí, rovnako ako drvivú väčšinu poslancov, ale podobne, ako v mnohých iných mestách na Slovensku, aj v Pezinku je to jediné riešenie, ktoré pomôže iným školám. Zásadne odmietam špekulácie o tom, že k zrušeniu školy došlo z dôvodu jej budúceho odpredaja alebo prenájmu na komerčné účely.
   Rovnako odmietam aj snahu spájať toto rozhodnutie MsZ s personálnou a riadiacou prácou súčasného vedenia na čele s riaditeľkou. Odmietam preto dehonestáciu bývalých i súčasných poslancov a pracovníkov mestského úradu v procese vedúcom k vyradeniu školy zo siete škôl.
Ospravedlňujem sa rodičom a žiakom za možné komplikácie, ktoré im toto nevyhnutné rozhodnutie spôsobí, ubezpečujem vás však, že spoločnými silami sa postaráme o to, aby boli čo najmenšie a aby mali práve na deti čo najmenší dosah. Verím, že pochopíte, tak ako to bolo aj v iných mestách, nevyhnutnosť tohto kroku, blízka budúcnosť iste ukáže správnosť tohto rozhodnutia.
Oliver Solga

Ohodnoťte článok: