Členovia klubu Sila priateľstva v Brazílii

Marec 2007 / Prečítané 1721 krát
  Viete čo je to Friendship Force Club? Po slovensky Klub sily priateľstva. Je to klub s celosvetovou pôsobnosťou založený na báze priateľstva a stretávania s ľuďmi z celého sveta (viac sa dozviete na www.ffcba.szm.sk ).
   Koncom minulého roka sme sa spolu s ďalšími členmi klubu vybrali do Brazílie. Navštívili sme Sao Paulo, Rio de Janeiro a malé mestečko Sao Miguel do Iguacu neďaleko nádherných vodopádov Iguacu Falls. Privítali nás tu mimoriadne srdečne, priam na štátnickej úrovni – boli sme predsa vyslancami Európy. Priamo z letiska nás odviezli do kultúrneho domu, kde nás privítal mladý dychový súbor v slušivých uniformách a prezidentka F. F. klubu svojim príhovorom.
   Po rozdelení do rodín, kde nás ubytovali, sa začal kolotoč nebývalých večerí, rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Ukázali nám všetko, čím mesto žije – starostlivosťou o obyvateľov každého veku, od jasličiek až po neskorší vek.
   Mesto je mladé, založilo ho v roku 1952 niekoľko talianských rodín. Nikde nebolo vidieť bezdomovcov ani žobrákov, všetci vykonávajú prácu zodpovedajúcu svojim schopnostiam a vzdelaniu. Deti sú podchytené odmalička v rôznych krúžkoch (podobne ako u nás). Bolo úžasné počuť spievať tisícčlenný spevácky zbor dievčat od piateho roku života až po päťdesiatku.
   Nezabudnuteľné spomienky nám pripravil primátor mesta, pán Eli Ghellere, udelením čestného občianstva mesta Sao Miguel do Iguacu. Zorganizoval aj prenádherný rozlúčkový večer s odovzdaním spomienkových darčekov a s tancami mladých dievčat a chlapcov v gaučovských krojoch.
  V našich spomienkových darčekoch nikdy nechýbali prospekty zo Slovenska, z Bratislavy, samozrejme z Pezinka a modranská keramika.
   Náš klub im dal na pamiatku modranský tanier z dielne pána Graneca a s pozvaním na Slovensko – samozrejme najmä do Bratislavy a Pezinka, sme sa rozlúčili.
   Už vopred sa tešíme na ich príchod. Veď máme tiež čo ukázať a ľudia u nás sú pohostinní nie menej ako v Brazílii.
Alžbeta Jedličková, Eduard KrátkyPrimátor Eli Ghellere s manželkou a členovia klubu Sila priateľstva z Pezinka.