Príspevky na šport

Marec 2007 / Prečítané 1613 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom mimoriadnom zasadnutí 13. marca schválilo tieto príspevky z rozpočtu mesta na šport v roku 2007.

 Žiadateľ
účel
požadov.
príspevok
 Schválený príspevok
VTC Pezinok (volejbal)  na Európ. turnaj vo volejbale žien  20 400  20 400
OZ STK ZŠ Na bielenisku PK na mater. zabezp. činnosti klubu, nájom. tel., cestovné, šport. materiál  410 000  60 000
Karate-kickbox klub Pezinok  na činnosť v r. 2007 – nájom. tel.,vklady do súťaží, sústredenia  250 000  200 000
GFC Grinava (futbal)  na činnosť mužstiev futb. klubu  300 000  200 000
Pezinský športový klub (futbal)  na činnosť v r. 2007  800 000  700 000
MBK Pezinok (basketbal)  na činnosť v r. 2007  900 000  800 000
TJ Baník Pezinok (futbal)  na činnosť v r. 2007  270 000  150 000
1. JUDO club Pezinok (džudo)  na činnosť v r. 2007  600 000  200 000
ŠKH Agrokarpaty PK (hádzaná)  na činnosť v r. 2007  350 000  200 000
VTC: tenis club  na štartovné a cestovné v r. 2007  195 000  50 000
Tanečné centrum CHARIZMA  súťaž Pezinský strapec,cestovné, štartovné, prenájom,oblečenie, topánky, DVD  520 000  110 000
Klub orient. behu Sokol Pezinok  Orient. liga pez. škôl, beh mesta Pezinok, Pohár oslob.mesta Pezinok, celoslov. súťaže  100 000  75 000
1. stolnotenis. klub SLOVKARPATIA  na prenájom tel., stolnotenis. liga vozičkárov, šport. materiál, turnaje  50 000  20 000
Oddiel moder. gymn. ZŠ Kupeckého  vklady do súťaží, sústredenie, nákup gymnast. náradia, náčinia, dresov  50 000  20 000
Klub šachu  turnaj R. Rétiho, Vianočný turnaj,činnosť klubu v r. 2007  53 700  5 000
HOBA Pezinok  na prenájom trén. priestorov,šport. materiál, regen. športovcov  50 000  10 000
Svatava Špániková (kickbox)  na zakúpenie športových potrieb  5 000  5 000
Mestská polícia  na futbalový turnaj  10 000  10 000
SPOLU    4 913 700  2 835 400
REZERVA     164 600

Ohodnoťte článok: