Ešte som o takejto iniciatíve nepočul

Vladimír Konečný / Marec 2007 / Prečítané 1464 krát
   Pravidelne sledujem televízne a rozhlasové spravodajstvo a čítam dennú tlač, no doposiaľ som sa nestretol s iniciatívou – venovať sa celý rok určitej skupine obyvateľstva, ako je to už tretí rok u nás v Pezinku.
   Po predošlých projektoch:
Pezinok – mesto priateľské k deťom (2005) a Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým (2006), primátor mesta Oliver Solga uviedol do života na tento rok ďalší projekt: Pezinok – mesto priateľské k seniorom. Akcie v predchádzajúcich rokoch mali nesporne kultúrny, zdravotný, výchovný, ekonomický i morálno-sociálny efekt, za čo patrí vedeniu mesta i organizátorom na čele s pani Lupovou veľká vďaka.
   Mojím cieľom však nie je vracať sa do minulosti, ale ako pezinský senior chcem vyjadriť vďaku vedeniu mesta za myšlienku venovať celý rok sústredenú pozornosť nám seniorom. Viem, že Mesto a jeho sociálne inštitúcie majú určité povinnosti i voči starším obyvateľom, ale tento projekt ide určite nad rámec týchto povinností. Mesto nám už viac rokov pomáha finančne i organizačne pri akciách ako napríklad športové hry seniorov, krajská prehliadka speváckych súborov Seniori spievajú, nad ktorou prevzal záštitu primátor mesta, akcie k Mesiacu úcty k starším a ďalšie.
    Primátor mesta sa zaujímal aj o všetky akcie Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku a klubov dôchodcov a pravidelne sa na nich zúčastňoval. Táto skutočnosť mňa osobitne utvrdzuje v tom, že záujem o seniorov sa nestane len iniciatívou roku 2007, ale bude odrazovým mostíkom k zvýšenému záujmu vedenia mesta i občanov o problémy, potreby i radosti najstaršej generácie.
   Vďaka vedeniu mesta, odboru sociálnych vecí, vedúcim klubov dôchodcov, výboru Jednoty dôchodcov Slovenska za ich starostlivosť o nás seniorov.
Vladimír Konečný

Ohodnoťte článok: