Z činnosti seniorov - Seniori sa budú vzdelávať

Ing. Eva Lupová / Marec 2007 / Prečítané 1489 krát
  Prieskum verejnej mienky v Pezinku potvrdil opodstatnenosť založenia novej vzdelávacej inštitúcie pre starších. Očakávania budúcich študentov, názory expertov a skúsenosti z iných miest spejú k tomu, že bude mať podobu akadémie. Zatiaľ má pracovný názov Akadémia tretieho veku v Pezinku.
   Vyučovať by sa v nej malo už od septembra tohto roku. Štúdium bude dvojročné. Školský rok by mal trvať 10 mesiacov, po dve vyučovacie hodiny každý mesiac – prvá bude v prvom ročníku spoločná z tzv. všeobecného základu a na druhú sa už budú študenti deliť podľa špecializácií. V školskom roku 2007/2008 sa otvárajú tri špecializácie: 1. história (Slovenska, malokarpatského regiónu, Pezinka), 2. psychológia medziľudských vzťahov (medzigeneračné vzťahy, partnerské, krízy v rodine) a 3. poľnohospodárstvo (záhradkárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo). V druhom ročníku sa bude študovať už len vybraná špecializácia. Absolventi dostanú po splnení všetkých podmienok certifikát. Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade v Pezinku, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk . Záujemcovia o štúdium v novom školskom roku sa môžu prihlásiť do 30. mája 2007.
   Táto aktivita je súčasťou projektu Pezinok – mesto priateľské k seniorom a predstavuje formu podpory psychického rozvoja skôr narodených spoluobčanov zo strany samosprávy.
(EL)

Ohodnoťte článok: