ZŠ Kupeckého otvorí jazykovú triedu

Mgr. Viera Radičová / Marec 2007 / Prečítané 1727 krát
  Riaditeľstvo Základnej školy Kupeckého ul. 74 v Pezinku pozýva dňa 29. 5. 2007 žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem o výučbu anglického jazyka v triede s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 5. – 9. ročníku, na prijímacie testy z anglického a slovenského jazyka. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy alebo nájsť na www.zskupk.edu.sk  a vyplnenú doručiť na ZŠ do 15. mája 2007.
   Okrem každodennej výučby AJ ponúkame vášmu dieťaťu: od 7. ročníka NJ, kvalitnú prácu pedagógov, modernú metódu vyučovania jazykov – CLIL – praktické využívanie vedomostí z AJ aj v ostatných predmetoch, vyučovanie v 17 odborných učebniach, rozvoj počítačových zručností, overovanie svojho talentu v rôznych súťažiach, možnosť tráviť voľný čas v záujmových krúžkoch, zapájanie do európskych projektov, možnosť využívania športového areálu na pohybové aktivity, zdravé a estetické prostredie, desiatu a obedy v ŠJ, ŠKD aj v 5. ročníku, školského zubného lekára v priestoroch školy a iné.
   Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tel. 033/640 3768, e-mail: zskupeckeho@centrum.sk .
Mgr. Viera Radičová, riaditeľka školy

Ohodnoťte článok: