Prázdniny v materských školách

Marec 2007 / Prečítané 2302 krát
 Aj v materských školách budú cez letné obdobie prázdniny s prerušením prevádzky. Rodičom detí dávame do pozornosti termíny v ktorých budú MŠ zatvorené:
 MŠ Bystrická 1 (tel. 642 3752) 1. 7. – 31. 7. 2007,
 MŠ Holubyho 49 (tel. 641 2579) 1. 8. – 31. 8.,
 MŠ gen. Pekníka 2 (tel. 640 3537) 1. 8. – 31. 8.),
 MŠ Svätoplukova 51 (tel. 640 45 84) 16. 7. – 12. 8.,
 MŠ Vajanského 16 (tel. 643 2244) 1. 8. – 31. 8.,
 MŠ Za hradbami 1 (tel. 643 3019) 16. 7. – 31. 8.,
 MŠ Záhradná 34 (tel. 641 2073) 1. 7. – 31. 7.,
 ZŠ s MŠ Orešie 34 (tel. 642 2630) 30. 7. – 31. 8.
 O dočasné prijatie dieťaťa do inej materskej školy (počas prerušenia prevádzky v jeho MŠ) musia rodičia požiadať riaditeľku vybranej MŠ najneskôr do 15. júna 2007.
(VT)

Ohodnoťte článok: