Spoločenská kronika

Marec 2007 / Prečítané 2785 krát
 
 
NOVÍ OBČIANKOVIA
Simona Michalcová  30.1.
Simona Turčániová  5.2.
Patrik Vivodík  7.2.
Filip Fajnor  11.2.
Adela Holčíková  16.2.
Jakub Jonáš  18.2.
Karin Herdová  20.2.
Ondrej Marton  21.2.
Patrik Števík  21.2.
David Marko  22.2.
Lukáš Baulovič  23.2.
Kristína Némethová  23.2.
Sophia Biznárová  24.2.
Ela Kamenská  27.2.
Alexander Lovíšek  27.2.
Lukáš Selič  1.3.
Veronika Cingeľová  3.3.
Tomáš Weinberger  3.3.
Matúš Čapla  5.3.
Filip Kujovič  8.3.
Jakub Mrva  9.3.
 
 
ZOSOBÁŠILI SA
Martin Benčurik  Denisa Juranová
Slavomír Federla  Adriána Prokopová
Ing. arch. Martin Šipoš  Gabriela Demovičová
Christian Thomas Kaiser  Simona Tóthová
Branislav Krušinský  Tatiana Kružlíková
Peter Tajnai  Katarína Stovíčková
Martin Hujsa  Ľubomíra Tedlová
 
 
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Ing. Ľubomír Ďuriš  53 r.
Jozef Wittgrúber  62 r.
František Bordáč  74 r.
Jozef Záruba  70 r.
Vendelín Murárik  64 r.
Mária Kolesárová  66 r.
Alica Kalnická  61 r.
Jozef Schnirtcz  77 r.
Agneša Kúdelová  69 r.
Anna Mezeiová  68 r.
Benedikt Maťúš  77 r.
Ján Oravec  62 r.
František Šuran  50 r.
Elena Viktorínová  92 r.
Antónia Černová  72 r.
Božena Matúšková  64 r.
Richard Nespala  32 r.
Anna Paparinská  72 r.
Mária Porubská  77 r.
 
 
NAŠI JUBILANTI
70-roční
Ján Kollár
 1.3.
Viola Dobošová
 2.3.
Jozefína Stojkovičová
 3.3.
Vincent Sedliak
 6.3.
Jozef Sármány
 7.3.
Rudolf Štilhammer
 8.3.
Magdaléna Doluvodská
 13.3.
Ján Matoušek
 17.3.
Judita Plačková
 26.3.
Jozefa Urbanová
 26.3.

75-roční
Vladimír Kučera
 1.3.
Viliam Schmidl
 10.3.
Johana Reichbauerová
 11.3.
Jozefa Vozatárová
 12.3.
Zuzana Černeková
 15.3.
Jozef Tóth
 15.3.
Zuzana Zabadalová
 16.3.
Oto Chmelár
 30.3.

80-roční
Antónia Odehnalová
 8.3.
Mária Balážová
 16.3.
Jolana Sandtnerová
 20.3.

85-roční
Magdaléna Lysá
 11.3.
Etela Hollá
 30.3.
90-ročný
Juraj Dzvonik
 30.3.
91-ročná
Alžbeta Machová
 26.3.
91-ročná
Veronika Dilistijanová
 10.3.
93-ročná
Gizela Schvarcová
 28.3.

Ohodnoťte článok: