Poďakovanie

Marec 2007 / Prečítané 2187 krát
  Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 31. 1. 2007 odprevadili na poslednej ceste nášho zosnulého
Jána OKATÉHO.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Manželka a dcéry s rodinami.
Z úprimného srdca ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí prišli dňa 8. 2. 2007 odprevadiť na poslednej ceste nášho manžela, otca a dedka
Jozefa WITTGRÚBERA.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 14. 2. 2007 sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, bratom a dedkom
Jozefom ZÁRUBOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej ceste, prejavili účasť na našom zármutku, taktiež vďaka za kvetinové dary. Ďakujeme DH Vinosadka a Grinavanka, pánovi farárovi Zdenkovi Sitkovi, ktorí s úctou odprevadili nášho otca a slovami útechy zmiernili našu bolesť. Smútiaca rodina.

Ohodnoťte článok: