Staňte sa spoluautormi

Ing. Eva Lupová / Marec 2007 / Prečítané 2054 krát
  Kolektív autorov pripravuje publikáciu Povesti a legendy o Pezinku, ktorá by mala vyjsť v júni tohto roku pri príležitosti 360. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinku. Niektoré príbehy sa našli v starej literatúre, iné v súkromných archívoch, viaceré boli zachytené pri spomínaní pamätníkov. Spracovatelia pozývajú k spolupráci aj ďalších Pezinčanov, ktorí by chceli toto dielko obohatiť o svoje príspevky. Možno ich doručiť do 10. apríla 2007 v písomnej forme na Mestský úrad, referát vzťahov k verejnosti, alebo prostredníctvom e-mailu: eva.lupova@msupezinok.sk . Komu nevyhovuje písomná forma, mohol by ich prísť iba prerozprávať a spracovatelia ich prepíšu.
   Zatiaľ je v zbierke okolo dvadsať povestí a legiend, ktoré sa viažu k rôznym miestam, osobám či udalostiam z histórie Pezinka. Hoci mnohé z nich sú až neuveriteľné, či mystické a nemajú oporu v žiadnych historických dokumentoch, sú určitým svedectvom o minulosti Pezinka, dávajú mestu svoje čaro a pridávajú mu na zaujímavosti.
(EL)

Ohodnoťte článok: