Šeckým Pezinčanúm!

Oľga Csibová / Marec 2007 / Prečítané 1619 krát
   Pezinská folklórna skupina Obstrléze, kerá hraje dzivadlo a spíva ludové pesnyčky by scela s vama, starí Pezinčané (aj Pavúci) natvázat peknú, užitečnú spoluprácu a ráda by očula šecky možné príbehy, spomínky, zážitky, porekadlá, pesnyčky, povedačky o Pezinku, keré móžu dát otvážlivci na papír a pošlú jich fčul hnet na atresu: Klub dôchodocv, Hrnčiarska 44, 902 01 Pezinok – pre Obstrléze.
   Nevíme jako zaplacit vašu snahu, ale slubujeme vám, kamarádzi starí aj mladí, že o vašem bohumilem skutku sa dozvedzá šeci vaši starí spolužáci, rodzina, prátelé, zdraví aj nemocní, známi aj neznámi patrične zvedaví ludé ot 1 do 150 rokú.
   Nesceme, aby naša minulost umrela spolu s nama a nigdo sa nedozvedzel, jako to bolo v našem vinohratnýckem mestečku pot Malýma Karpatama, ket zme boli ešče dzeci (naši rodyče téš), mládenci a frajly. Nerozmýšlajte dlho, sednyte a píšte. Alebo nám to prídzite povedzet osobne každé posledné pondzelý v mesíci do Klubu dúchodcú o 14.30 hodzine, dze budú aj ostatné spríznené duše. My zme ten vinohrat, v kerém bude viset vaše hrozénko – váš príspevek.
   Tak, čo ste to v Pezinku zažili, očuli ot dzetka a bapky, skúsili, čítali, vyvédli, vidzeli? Nebojte sa, mená nebudeme hovorit, ket nescete. Čekáme až do Vánoc, a potom furt. Vinšujem vám šeckým zdraví a otvahu. Vaša vinohratnýčka Enofa, úratne
Oľga Csibová – Rajčanyová

Ohodnoťte článok: