Prieskum na festivale

Ing. Eva Lupová / Marec 2007 / Prečítané 1434 krát
   V rámci tohtoročného Etnofestivalu uskutočnili študenti Ekonomickej univerzity prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť názory účastníkov na úroveň vybraných aspektov tohto 6. ročníka. K akým záverom dospeli?
– až 54 percent respondentov prišlo na festival na základe referencií známeho;
– pre 61% respondentov bolo dôvodom návštevy podujatia zmysluplné využitie voľného času;
– 29% prišlo na Etnofestival už s konkrétnym zámerom pozrieť si určitú časť programu;
– priemerné známky, akými hodnotili respondenti jednotlivé faktory podujatia: 1,88 – hudobnú produkciu, 2,16 – informácie o mieste konania, 2,17 – filmy, 2,17 – tanečná sekcia, 2,18 – prednášky, 2,26 – informácie o programe, 2,45 – priestorové riešenie, 2,46 – občerstvenie.
   Znamená to, že najlepšie ohodnotili účastníci hudobnú sekciu, najmä výkon skupiny Mango Salseros, najhoršia priemerná známka vyšla občerstveniu. To bolo síce pestré, ale kapacitne poddimenzované, pretože okolo 20. hodiny už neboli niektoré nápoje v ponuke.
   Až 75% respondentov prejavilo záujem navštíviť aj budúci ročník Etnofestivalu, pretože sa im páčil, zvyšných 25% nie je ešte rozhodnutých a nik z účastníkov prieskumu jednoznačne neuviedol odpoveď, že sa mu festival nepáčil, resp. že podujatie nesplnilo jeho očakávanie. Pokiaľ ide o účastníkov, 62,5% bolo Pezinčanov a občanov z okolia (do 20 km), medzi zahraničnými účastníkmi boli Česi a Poliaci. Charakteristika návštevníkov: 60% hostí boli ženy, najpočetnejšia veková skupina – 54,2% mládež od 16 do 24 rokov, sociálne zloženie – až 92% boli študenti a zamestnanci.
Na základe prieskumu Zuzany Pobudovej spracovala (EL)