Štatistické zisťovanie o životných podmienkach

Marec 2007 / Prečítané 1533 krát
  Štatistický úrad Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 540/ 2001 Z.z. organizuje v dňoch 2. – 30. apríla 2007 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Zisťovanie sa realizuje v 6 tisíc náhodne vybraných domácnostiach v SR, teda aj na území Pezinka.
   Je možné, že vás navštívia externí spolupracovníci (opytovatelia) Štatistického úradu, ktorí sa musia preukázať poverením na uvedené zisťovanie. Títo sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach.
   V tejto súvislosti upozorňujeme občanov, aby neposkytovali údaje žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu poverením opytovateľa a dokladom totožnosti.
Ing. M. Šipková, riaditeľka KS

Ohodnoťte článok: