Otvorený list primátorovi mesta

Marec 2007 / Prečítané 1774 krát
Vážený pán primátor,

   všetkým Pezinčanom ste na začiatku roka zaželali okrem iného aj veľa porozumenia a sľúbili ste, že sa spolu s nami budete snažiť urobiť všetko preto, aby sa Pezinok stal pre nás všetkých tým, čo sa skrýva vo vzácnom slove DOMOV.
   Naše očakávanie schladila Verejná vyhláška – oznámenie o ďalšom územnom konaní na vydanie stavebného rozhodnutia o umiestnení novostavby bytového domu na Silvánovej ulici, parc. č. 2050/4.
   Presnejšie povedané na ,,zelenej lúke" ohraničenej z troch strán jestvujúcimi obytnými domami a štvrtou stranou betónovým plotom, za ktorým je čulý ruch. Prichádzajú a odchádzajú tu kamióny a kúsok od plánovanej bytovky je umiestnený predaj technických plynov...
A tak znovu bojujeme o to, čo by malo byť dnes už samozrejmé, o to, aby sme mohli slušne a dôstojne bývať.
   Všetko sa začalo 20. 12. 2004, keď ste dali svoj podpis pod kúpnu zmluvu. Jej predmetom bol predaj pozemku pod plánovaný bytový dom PAEGAS.
   Spísali sme petíciu. Snažili sme sa vysvetliť, že ide o plochu, jediné bezpečné miesto, kde sa môžu naše deti hrať.
   Vo svojej odpovedi ste stavebný zámer odôvodňovali tým, že ,,ľudia chcú bývať". Ale aj my sme ľudia a tiež chceme bývať. Nie je totiž bývať ako bývať. Nevieme, či ste sa boli na uvedenom mieste pozrieť, ale ak náhodou áno, nechápeme, ako ste mohli s plánovanou výstavbou súhlasiť.
   A ďalej ste v liste tvrdili, že sme nesúhlasili s vybudovaním detského ihriska ani s výstavbou garáží. To nie je pravda. V bytovkách totiž bývajú niektoré rodiny približne 20 rokov a vôbec si nepamätajú, že by ich bol niekto v uvedených veciach oslovil.
   My sme zatiaľ s našim bývaním spokojní, pohľad z okien je celkom pekný, aj slnko nám do nich svieti – pohoda nášho bývania je v poriadku. Postavením novej bytovky sa však skončí... Prídeme o slnečné svetlo, možno do niektorých, vyššie položených bytov na nejakú chvíľku zasvieti. A čo je ešte horšie, vyše 20 bytov je situovaných všetkými miestnosťami na stranu novej bytovky. Výhľad z týchto bytov bude úžasný – oproti vo vzdialenosti 21,738 m –
25,934 m pohľad do okien novostavby, sprava pohľad do okien jestvujúcej bytovky a zľava to isté.
   V podkladoch pre územné konanie bolo veľa klamstiev a nezrovnalostí, smutné je, že Mesto Pezinok – stavebný úrad všetky naše pripomienky zamietol, na väčšinu ani neodpovedal. Až Krajský úrad naše námietky uznal a jeho rozhodnutie končí slovami – cit. ...odvolací orgán konštatuje, že v danom prípade sa stavebný úrad nezaoberal vecou tak, ako mu ukladajú príslušné ustanovenia stavebného zákona a správneho poriadku...stavebný úrad je povinný doplniť všetky chýbajúce doklady potrebné na riadne posúdenie veci, odstrániť všetky uvedené nedostatky a vydať nové, stavebnému zákonu a správnemu poriadku zodpovedajúce rozhodnutie...
   S.r.o. VISTA real chce za každú cenu stavať. Už dávno bola presvedčená, že bytovka stáť bude, dávno pred územným konaním veselo predávala na internete byty. No a v opravených projektoch splnila vyhrážku, že ak budeme robiť problémy, detské ihrisko nebude...
   Nečudujeme sa, že tak veľmi chcú stavať práve na uvedenej parcele, je to pre nich to najpohodlnejšie riešenie a prečo by ich malo zaujímať, ako budú bývať tí, ktorí tu už dávno bývajú, ale i tí, ktorí si plánujú kúpiť nový byt... Aj tých už vopred ľutujeme...
   Stačí tak málo, pán primátor, prísť na uvedenú parcelu, vojsť do niektorých bytov, pozrieť z okna a s trochou fantázie si predstaviť náš život po prípadnej výstavbe...
   Zástupkyňa Krajského stavebného úradu si tú námahu dala a bola zdesená z toho, že niekoho tu napadlo stavať bytovku.
   Stačí málo, chápať nielen tých, ktorí chcú stavať, ale aj nás, ktorí tu už dávno bývame a výstavbou budeme poriadne poškodení.
   Chceme veriť, že ste svoje novoročné želanie mysleli úprimne, že to neboli len prázdne slová a že pocítime Vaše porozumenie. Mnohí z nás Vám prejavili vo voľbách svoju dôveru, tak ju nesklamte...
64 obyvateľov  Muškátovej ul. 2 – 8
 Odpoveď primátora na otvorený list uverejníme v budúcom čísle.
(red.)
 

Ohodnoťte článok: