Poďakovanie

Február 2007 / Prečítané 1644 krát
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 22. 1. 2007 rozlúčiť s našou drahou
Jolanou SATKOVOU.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Smútiaca rodina

Ohodnoťte článok: