Spomíname

Február 2007 / Prečítané 2594 krát
Dňa 14. februára 2007 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Celestín KANKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Spomínajú manželka Vilma a deti s rodinami.
 
  Dňa 12. februára 2007 uplynulo 10 rokov od smrti manžela a otca
Jána UHLÍKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Božena
 a synovia Ján a Milan s rodinami.
Dňa 13. 2. 2007 uplynulo desať rokov, čo nás opustil náš drahý otec
Ignác MIKLENČIČ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú
 syn a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 9. 2. 2007 sme si pripomenuli 10. výročie smrti
Juraja VALENTA.
So smútkom v očiach spomína manželka, deti a vnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal. Ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 22. 2. 2007 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša najdrahšia manželka, mamička, babička a prababička
Brigitka BALÁŽOVÁ.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým,
ktorí jej s nami venujú tichú spomienku. Manžel s rodinou.
 
  Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky čo pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti mamička za všetkých nás.
Dňa 8. 3. 2007 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, svokra, babka, sestra a švagriná
Štefánia KADLÍČKOVÁ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú manžel, dcéra s rodinou a sestra s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Ďakuje dcéra Mária.
Dňa 9. 3. 2007 uplynie 25 rokov, keď nás náhle a nečakane opustil v nedožitom 41. roku života, náš drahý manžel,
 otec, svokor a starý otec
Štefan MANÁK
z Pezinka.
Zavrel si oči, láskavé srdce prestalo biť,
 musel si zomrieť, hoci tak veľmi si chcel žiť0.
 Stíchol dvor, záhrada i dom,
 už nepočuť tvoje kroky v ňom.
Prosíme tých, ktorí ho poznali o tichú spomienku. Ďakujú manželka a deti Štefan, Milan a Jana s rodinami.
 
  Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 28. februára 2007 uplynie 5 bolestných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, svokor  a deduško staviteľ
 Stanislav MIŠKOVSKÝ
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
Dňa 26. 2. 2007 uplynie rok, čo nás navždy opustil vo veku 72 rokov náš milovaný manžel, otec, brat a dedko
Štefan STREZENICKÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
 
  Dňa 15. 3. si pripomíname 3. výročie úmrtia
Štefana BEDECSA
z Pezinka.
Už sú to 3 roky, čo si odišiel, už sú to 3 roky čo nie si s nami, však denne prechádzaš sa našimi spomienkami. Tak veľa si nám toho vedel dať, prečo ťa osud tak skoro musel vzať? V záhrade stromy na jar zakvitnú a opäť budú rodiť, len tvoje ruky láskavé už nebudú ich hladiť. Na hrobe tvojom sviečky zapálime, lež smútok v srdci len ťažko uhasíme.
S láskou spomína manželka Marika, dcéra Iveta s manželom, syn Marian s manželkou a vnúčatá.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Dňa 25. 1. 2007 sme si pripomenuli nedožité 73. narodeniny otca a starého otca
 Jaroslava HLAVICU.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Dana s rodinou.
 
  Zanechal si nás navždy – bez rozlúčky drahý náš strýko, švagor, brat... Na krásne chvíle v tvojej prítomnosti
budeme všetci s láskou spomínať...

 Uplynulo len pár dní od poslednej rozlúčky s našim drahým zosnulým bratom, strýkom a švagrom
 Jozefom  WITTGRÚBEROM,
 ktorý nás po ťažkej chorobe dňa 6. 2. 2007 vo veku 62 rokov navždy opustil. Spomíname..
ktorý nás po ťažkej chorobe dňa 6. 2. 2007 vo veku 62 rokov navždy opustil. Spomíname..
. 
 
   Pre veľký záujem o inzerciu na tejto strane odporúčame občanom, aby si ju objednali v redakcii už začiatkom mesiaca.
 

Ohodnoťte článok: