Z histórie Pezinčana

Február 2007 / Prečítané 1488 krát
Ako sa menil vzhľad mestských novín

   Toto je hlavička prvého čísla Pezinčana. Vyšlo 1. mája 1966. Malo šesť cyklostylovaných strán formátu A4, posledná bola nepotlačená. Na prvej strane okrem hlavičky bol príhovor k čitateľom. Vo vnútri boli články o histórii 1. mája, činnosti Okresného domu pionierov a mládeže, informácia o kultúrnych programoch, o činnosti TJ Lokomotíva, o odbore turistiky a kresby so športovou tématikou.
 
   Prvá strana Pezinčana z roku 1967. Začal vychádzať v menšom formáte A5. Zodpovednou redaktorkou bola Zlata Hrnčírová, grafickú úpravu robil Karol Šindelár. Tlač: Mestský dom kultúry a vzdelávania Pezinok, cyklostyl.
   Počet strán: 16, tri strany nepotlačené.
   V redakčnom archíve je len časť výtlačkov Pezinčana z prvých rokov vydávania. V prvom roku (1966) malo byť vydaných dvanásť čísel, každý mesiac jedno. Zachovaných je len sedem čísel(1, 2, 3, 4-5, 6), z toho jedno je dvojčíslo. Zaujímavosťou je, že hlavička novín sa stále menila, čo len dokazuje snahu tvorcov zlepšovať ich vzhľad a využiť všetky možností, ktoré im poskytovala vtedajšia cyklostylová tlač. Grafik dotváral noviny výlučne kresbami, keďže nebolo možné reprodukovať fotografie.

Ohodnoťte článok: