Ad: ,,Majstri sveta" (č. 1/2007)

Február 2007 / Prečítané 1788 krát
  Nedá mi, aby som nereagoval na článok primátora mesta Olivera Solgu v januárovom Pezinčanovi pod názvom ,,Majstri sveta", v ktorom sa čuduje, kde sa v mladých ľuďoch berie agresivita, brutálnosť a túžba ničiť všetko naokolo.
   Myslím si, že je to výsledok nedostatočne realizovaných opatrení prevencie, nielen rodičov (hlavne v prípade mladistvých) ale tiež predstaviteľov samotného mesta. Je to dôsledok nezáujmu a nevšímavosti občanov mesta nielen voči svojim deťom, ale aj o veci verejné, falošná tolerancia k alkoholizmu, nerealizovanie zo strany mesta takých opatrení, ktoré by viedli k zdravému osobnostnému rozvoju jeho občanov. Ďalšou chybou mesta je uprednostnenie a podpora finančných záujmov podnikateľských skupín pred realizáciou oprávnených požiadaviek občanov.
   Pýtam sa pána primátora, prečo nie sú verejne pranierované (v novinách, na internete) tie reštauračné zariadenia a ich majitelia, kde podávajú mladistvým alkohol? Prečo má mesto mnohokrát viac reštauračných zariadení ako kultúrnych a športových zariadení. To je podpora zdravého štýlu, vývoja spoločnosti zo strany mesta? Činnosť zopár športových a kultúrnych klubov a oddielov v meste zabezpečí uspokojenie potrieb zopár desiatok, možno pár stoviek detí, ale čo tie tisícky ďalších? Tie končia väčšinou pri televízii a počítačoch a samozrejme tam, kde ich radi privítajú...
   Prečo niet napríklad na sídlisku Muškát jedno detské ihrisko, kde by si mohli deti zahrať futbal, ale mestské pozemky sa predávajú na stavbu ďalších stoviek bytov? Prečo sa nestavia podľa plánov zón, kde by boli zakomponované aj požiadavky občanov na športoviská, zóny oddychu a pod. (nikto by sa potom nesťažoval, že má ihrisko pod oknami obývačky a že ho požaduje zrušiť) ale formou prijatia jednotlivých územných rozhodnutí a podnikateľský subjekt nie je povinný vybudovať športoviská? Nedivím sa preto, že mládež si uľavuje kopaním do iných vecí a pod.
   Pán primátor v pezinskej televízii vyhlásil, že je hrdý na to, že mesto má najviac reštauračných zariadení na obyvateľa na Slovensku. Nedivím sa preto, že mesto je večer plné opitých, ktorí spôsobujú škody na obecnom majetku. To je výsledok mylnej koncepcie rozvoja mesta. Ten, kto hlavne profituje na tomto systéme (občania mesta to určite nie sú), mal by niesť aj následky. Hm, a to som sa sťahoval z Trenčína do tichého a pokojného vinárskeho mestečka. Mnohí si to ešte stále myslia...
Vladimír Mizerák


Stanovisko primátora:
   – Reakcia pána Mizeráka ma vôbec neprekvapuje, pretože sem-tam čítam jeho odkazy na internetovom diskusnom fóre a tu mi pripisuje autorstvo všetkých chýb a problémov a to nielen v rámci nášho mesta, ale vari aj celej planéty. Teda som, samozrejme, zodpovedný aj za tých niekoľko podnapitých mladíkov, ktorí si dokazujú svoju silu rozbitím skla na autobusovej zastávke či zničeným smetným košom a ktorých som spomenul vo svojom minulom článku nazvanom ,,Majstri sveta". Tých niekoľko prípadov ho vedie ku konštatovaniu, že mesto je plné opitých a toto je výsledok koncepcie rozvoja mesta. A ešte mi vkladá do úst konštatovanie, že som hrdý na to, že mesto má najviac reštauračných zariadení na obyvateľa na Slovensku. O žiadnej hrdosti som samozrejme nikdy nehovoril, len som konštatoval štatistický údaj, ktorý je významný z hľadiska toľko propagovaného cestovného ruchu, ale aj zamestnanosti obyvateľov a rozvoja služieb ako i návštevnosti mesta.
   Podobne štatisticky, ale i konkrétnymi faktami by som tiež ľahko vysvetlil jeho vetu: ,,...o pár športových a kultúrnych klubov a oddielov v meste", ktoré zabezpečujú podľa neho uspokojenie potrieb len pre zopár desiatok, možno pár stoviek detí v meste! Nuž čo dodať. Zase len použiť čísla a dopátrať sa pravdy. S jedným i druhým má však pán Mizerák problém. Pretože akosi rýchlo zabúda na činnosť zariadení, ktoré financuje Mesto, ako sú Centrum voľného času a Základná umelecká škola. Zabúda aj na dvadsaťšesť športových klubov (Mesto ich každoročne podporuje sumou 3 milióny Sk), v ktorých členskú základňu tvoria práve deti a mládež. Nehovorí vôbec o množstve festivalov, súťaží a kultúrnych podujatí, hlavne pre mladých ľudí, ktorými je Pezinok povestný. Zabúda však aj na všestrannú podporu aktivít mladých ľudí na základných a stredných školách, na činnosť Študentského parlamentu, ktorého iniciátorom vzniku som bol, mimochodom, práve ja.
   A mohol by som pokračovať ešte ďalej, ale pýtam sa sám seba, či to má vôbec zmysel. Pán Mizerák buď žije v inom Pezinku ako my ostatní, alebo úplne podľahol zaslepenému ťaženiu proti mojej osobe, ktoré sa začalo v predvolebnom období a vyvrcholilo pamfletom zlátaným na základe politickej objednávky (a údajne sponzorovaným jedným z mojich protikandidátov) v Pezinsku č. 46. Hádam aspoň uzná to, že tých vyše desať tisíc (strieborných) bola veľmi zlá investícia a zoberie na vedomie vôľu občanov vyjadrenú počtom hlasov, ktoré mi dali vo voľbách.
Napriek tomu ponúkam pánu Mizerákovi konštruktívny dialóg, pretože ešte stále chcem veriť, že jeho kritika vyplýva z nedostatku informácií a z úprimného záujmu o veci verejné.
Mgr. Oliver Solga
 
 

Ohodnoťte článok: