Nový logotyp

Ing. Eva Lupová / Február 2007 / Prečítané 2535 krát

   

Vybrali nové logo so strapcom hrozna
 Mesto Pezinok má nový logotyp, ktorý sa bude používať v oblasti propagácie, kultúry, na prezentačných akciách. Autorom víťazného návrhu je Ivan Čaputa. Na súťaži sa zúčastnilo 36 autorov so 43 návrhmi.
  
Odborná komisia 23. januára 2007 definitívne schválila nový logotyp Pezinka (pozri hore), ktorý bude prezentovať mesto najmä v oblasti propagácie, kultúry a rozvoja partnerských vzťahov. Logo by malo pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity podporené samosprávou mesta, ale tiež zrejmejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter Pezinka. Malo by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl mesta.
    Schváleniu loga predchádzali dve verejné neanonymné súťaže. Na prvej sa zúčastnilo 43 návrhov, z ktorých odborná komisia nevybrala žiaden do druhého kola. Preto na jej podnet bola vyhlásená nová súťaž. Na nej sa zúčastnilo 36 autorov. Ako najlepší bol vyhodnotený návrh Ing. Ivana Čaputu – Atelier22. Víťaz bol poverený spracovaním dizajnového manuálu na použitie logotypu. Je predpoklad, že ten bude k dispozícii v marci tohto roka. Potom budú na webovej stránke mesta uverejnené zásady používania nového logotypu.
    Zatiaľ ponúkame grafickú podobu nového logotypu mesta Pezinok s jeho charakteristikou spracovanou samotným autorom: značka logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna ako symbol vinárstva a vinohradníctva. Vrchná krivka znázorňuje masív Malých Karpát. Strohá typografia vhodne dotvára výtvarnosť značky logotypu. Logotyp ako celok obsahuje jednoduché a čisté formy, je moderný, dynamický a ľahko identifikovateľný, čím charakterizuje Pezinok ako moderné, dynamicky sa rozvíjajúce malokarpatské mesto s vinohradníckou tradíciou. 
   Odborná komisia 23. januára 2007 definitívne schválila nový logotyp Pezinka (pozri hore), ktorý bude prezentovať mesto najmä v oblasti propagácie, kultúry a rozvoja partnerských vzťahov. Logo by malo pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity podporené samosprávou mesta, ale tiež zrejmejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter Pezinka. Malo by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl mesta.    Schváleniu loga predchádzali dve verejné neanonymné súťaže. Na prvej sa zúčastnilo 43 návrhov, z ktorých odborná komisia nevybrala žiaden do druhého kola. Preto na jej podnet bola vyhlásená nová súťaž. Na nej sa zúčastnilo 36 autorov. Ako najlepší bol vyhodnotený návrh Ing. Ivana Čaputu – Atelier22. Víťaz bol poverený spracovaním dizajnového manuálu na použitie logotypu. Je predpoklad, že ten bude k dispozícii v marci tohto roka. Potom budú na webovej stránke mesta uverejnené zásady používania nového logotypu.    Zatiaľ ponúkame grafickú podobu nového logotypu mesta Pezinok s jeho charakteristikou spracovanou samotným autorom: značka logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna ako symbol vinárstva a vinohradníctva. Vrchná krivka znázorňuje masív Malých Karpát. Strohá typografia vhodne dotvára výtvarnosť značky logotypu. Logotyp ako celok obsahuje jednoduché a čisté formy, je moderný, dynamický a ľahko identifikovateľný, čím charakterizuje Pezinok ako moderné, dynamicky sa rozvíjajúce malokarpatské mesto s vinohradníckou tradíciou.


Ohodnoťte článok: