Nové názvy ulíc

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 1757 krát
   Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2007 o určení názvov nových ulíc v začínajúcej alebo prebiehajúcej výstavbe v meste.
    V lokalite Grinava pri Strapákovom mlyne bola pomenovaná ulica s názvom: ulica Pri mlyne.
 V lokalite Cajla (od kostola smerom dolu) bola pomenovaná ulica s názvom: ulica Dona Sandtnera.
    V lokalite Rozálka Sever (kolmo na Krížnu) bola pomenovaná ulica s názvom: ulica Richarda Rétiho.
    Mestské zastupiteľstvo určilo tiež oficiálne názvy nových ulíc v rekreačných oblastiach mesta Pezinka: Krkavec, Kučišdorfská dolina, Stupy, Leitne, Baba, Reisinger.

Ohodnoťte článok: