Vlani bolo menej sťažností

Milan Oravec / Február 2007 / Prečítané 1469 krát
  Na útvare hlavnej kontrolórky (ÚHK) Mesta Pezinka bolo vlani zaevidovaných 55 sťažností, z nich štyri boli anonymné. Mesto priamo vybavilo 36 sťažností, ostatných 19 bolo odstúpených iným orgánom podľa príslušnosti. Zo sťažností, ktoré riešilo Mesto, bolo šesť opodstatnených.
 ÚHK v minulom roku zaevidoval šesť petícií. Dve boli proti plánovanej výstavbe (výstavba garáží na Muškáte, výstavba bytového domu na Zelenom dvore), štyri sa týkali organizácie dopravy a riešenia bezpečnosti.
    Zo štyroch podnetov – dva vybavil ÚHK, jeden bol odstúpený oddeleniu životného prostredia a jeden anonymný nebol hodnotený.
    V roku 2006 v porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo menej sťažností (o 17), podnetov (o 5) i petícií (o 3).

Ohodnoťte článok: