Poďakovanie za úspešnú prezentáciu na Slovakiatoure

Mgr. Oliver Solga / Február 2007 / Prečítané 1508 krát
  Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil v dňoch 18. – 21. januá-ra t.r. v Bratislave sa niesol v znamení posilnenia a skvalitnenia prezentácií jednotlivých slovenských miest a regiónov. Je potešiteľné, že z tohto hodnotenia vyšlo úspešne aj naše mesto a to nielen vizuálnou kvalitou nášho stánku ale aj prezentáciou produktov cestovného ruchu, turizmu, gastronómie a ,samozrejme, vynikajúcich vín pezinských vinohradníkov a vinárov. Mnohí návštevníci, ba aj minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek, hodnotili ako najvýznamnejší prínos prezentáciu Pezinka a jeho partnerských zahraničných miest Mladá Boleslav, Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár a Izola. Veľký význam mali aj stretnutia a rozhovory s poprednými predstaviteľmi z oblasti politiky a samosprávy. Tak sme mohli v našom stánku privítať okrem niekoľkých ministrov aj predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana, primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského a mnohých ďalších. Po prvýkrát sa Pezinok nezúčastnil na prezentácii v rámci Malokarpatského regiónu, kde jeho význam bol v minulosti marginalizovaný medzi troma de-siatkami obcí. Svoju životaschopnosť ukázal práve tohoročný model prezentácie s partnerskými zahraničnými mestami, model, ktorý možno ešte ďalej rozvíjať.
    Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o ús-pech pezinskej expozície a hoci ich nemôžem všetkých vymenovať, chcem aspoň vyjadriť svoje presvedčenie, že nás všetkých napĺňa dobrý pocit z nášho spoločného úspechu a že nám naši dobrovoľní spolupracovníci zachovajú svoju priazeň i v budúcnosti.