Stĺpek po našem

strýco Lajo / Február 2007 / Prečítané 1447 krát
   Neny jednoduché nájst každý mesýc tému, kerá by zaujala, zvlášt v obdobý, ket je venku déždživo, šadze blato slis a špina, staré víno sa uš minulo, nové je ešče moc mladé a nápady sa zrovna nehrnú. Trocha vzruchu urobilo hádam len uklúdzaný na meském úradze a já sem sa len pocichu užgŕnal a sledoval to „spravedlyvé“ posúvaný f štýle českého „Škatule, hejbejte se!“ z mýsta na mýsto, jako keby zme f Pezinku nevedzely gdo je gdo (a čo má za ušama). Jedného nepohodlného skováme, druhého vystrčíme a šecko je jak má byt. Katolýci, luterány, ateisci, jehovisci si v pomerném zastúpený zasednú do lavýc a nejako sa uš dohodnú. Nekerý dobrovolne, nekerý nasilu, další sa skloná pot váhú „argumentú“ (šak koruna je ze dna na den silnejšá), sú aj taký, čo si celé štyri roky zachovajú svúj vlastný xycht, ale bude im to trt platné, lebo je demokracia a rozhoduje vačina! Narobíme projekty, plány, štúdije, vízije, nabereme úvery, granty, investujeme investýcije, ale gdo urobí tú robotu? Pret štyrma rokma bola jedna z hlavných prijorýt pešá zóna, dneskaj z nej zostaly len ty tri posledné písmenká. Nejdem hledat vynýka, lebo neny. Né, nenúcim nykeho, aby bola na Štefánykovej, nech je klydne na Holubyho, Potočnej, ve Výhone, alebo na Kozej ulyci, ale nech je, lebo za dalšé štyri roky uš budu mat pešú zónu aj v Hornej Súči a my furt nyšt... Ale šak nech, prinajhoršém, jaxa dá do Pezinka priscehovat, dá sa z neho aj otscehovat. Ale fčúl uš ge globálnym problémom. Celá zem sa otepluje, ledofce sa topá ale Kanacko-Americká NHL fičí jako keby nyšt. A já sa pýtam, kam kapú ty góly? Pýtate sa keré? Hnet to vysvetlým. Kuknyte si v novinách tabulku kanackého bodováná a dóndete na to aj samy – každý hráč má výcej nahrávek jako gólú. Jak je to možné? Já vým, že na nekeré góly sú aj dve, nekedy tri nahráfky, ale to neny zase tak časté, na nekeré góly sa zase nenahráva, to sú hlavne tý s trestného strýlaná počas hry. Nekerý obránci a brankári ešče nygdy nedaly gól, zato majú téš body za nahráfky. Kecem si zrátal len prvú desinu bodovaných hráčú, maly rozdzíl medzi prihráfkama a gólma 215 (!), v prvej tricátke sú len tré, čo daly výcej gólu jako nahrávek a len jedziný, čo má rovnako. Vý mi totok negdo rozumne vysvetlyt?

Zúctu Váš strýco Lajo, strycolajo@centrum.sk
 

Ohodnoťte článok: