Mikroregión o najpálčivejších otázkach

redakcia / Február 2007 / Prečítané 1385 krát
  Po prvýkrát od volieb, 14. februára, sa stretli predstavitelia miest a obcí Mikroregiónu Pezinok. Poďakovali doterajšiemu predsedovi Ing. Jozefovi Javorkovi za doterajšiu prácu a zvolili nového predsedu. Stal sa ním primátor Pezinka Oliver Solga.
    V prvom bode pracovného stretnutia prerokovali so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálnych ciest neudržateľnú situáciu na štátnej ceste II/502 v Grinave a vo Svätom Jure, kde došlo už k mnohým vážnym dopravným nehodám a usmrteniu chodcov. Primátori žiadali rýchle a neodkladné riešenie situácie a ponúkli aj financovanie opatrení zo strany miest. Konkrétnou požiadavkou bolo usmernenie dopravy do jedného jazdného pruhu na viacerých úsekoch cesty a vybudovanie širších ostrovčekov na mieste priechodov so svetelnou signalizáciou.
    Ďalším bodom programu bola informácia o súčasnej situácii pri príprave projektovej dokumentácie obchvatu a jej financovanie zo strany BSK. Primátor Pezinka jednoznačne odmietol požiadavku Sv. Jura, aby boli práce na projektovej dokumentácii zastavené počas prípravy a zaradenia obchvatu Sv. Jura do projektovej dokumentácie alebo aby sa čakalo na vytýčenie trasy tzv. nultého obchvatu Bratislavy.
    Oliver Solga informoval, že ako poslanec BSK interpeloval hlavného kontrolóra BSK, aby sa neodkladne zaoberal petíciou občanov Grinavy vo veci neriešenia dopravnej situácie na Myslenickej ulici, ktorá mu bola doručená vlani začiatkom októbra.
    Ďalej sa predstavitelia mikroregiónu dohodli na príprave spoločných podujatí a ich vzájomnej propagácii.
    Popri zakladajúcich členoch Pezinka, Limbachu, Vinosadov, Viničného a Slovenského Grobu, sa na zasadnutí zúčastnili aj pristupujúci členovia a to Svätý Jur a Šenkvice. Jednoznačný záujem o vstup do mikroregionálneho združenia prejavilo aj mesto Modra. Členmi rozrastajúceho združenia tak budú všetky tri mestá a päť obcí okresu Pezinok.

Ohodnoťte článok: